Chestburster

Design Vetřelce – od krocana k Chestbursterovi

Celkovou koncepcí Chestburstera bylo ukázat rozpor mezi radostným narozením a počátkem nového života, poznamenaným strašlivou smrtí člověka, který ho zrodil. Mělo se jednat o šokující moment filmu. Chestburster byl vedle dospělého Vetřelce druhým nejdůležitějším projektem. Tvůrci se shodli na ...

Chestburster – gestace, procesy růstu a narození

Po procesu interkalace vetřelčí DNA do DNA hostitele (přenos Facehuggerem), dochází k postupnému vývoji embrya, dalšího vývojového stádia Xenomorpha. V průběhu růstu Chestburstera, nejprve hostitel nevykazuje žádné zjevné příznaky, vyjma nejčastější nespecifické bolesti v krku, lehké nevolnosti, kongesci (překrvení) nebo zvýšené ...

Chestburster – „kojenecké“ stádium Xenomorpha

Chestburster nebo také Chest Burster či Chest-Burster je dalším vývojovým stádiem druhu Xenomorph XX121, konkrétně třetí etapa jeho životního cyklu. Chestburster je nejvíce znám pro jeho poměrně drastickou metodu gestace – po ukončení vývoje opouští hostitele proražením jeho hrudníku ...