Planetoid LV-426

Acheron, známý také jako LV-426 je jedním ze tří známých obíhajících měsíců planety Calpamos, v systému Zeta II Reticuli, vzdálený 39 světelných let od planety Země.

Měsíc má ekvatoriální průměr 12.201 km a jeho rotační doba je přibližně 2 hodiny. Jeho kůra je tvořena hliníkovými křemičitany, ačkoli existují důkazy o vniknutí křemičitanu hořečnatého, které se na povrchu projevují jako proudy čedičových, ryolitových a mikrogranitových láv. I přes sopečné aktivity v minulosti, stejně jako probíhající sopečné procesy v jádře měsíce, nevykazuje povrch v současné době žádné rozpoznatelné vulkanické nebo tektonické aktivity.

Měsíční geologická struktura vědce dovedla k závěru, že se jedná o nedávno zachycené těleso, které vstoupilo do orbity Calpamosu v průběhu posledních 40 milionů let. Měsíční atmosféra, popsána jako „prvotní“, se skládala převážně z dusíku, vodních par, oxidu uhličitého, stopových částic kyslíku a malých koncentrací methanu a amoniaku. Netřeba říkat, že LV – 426 byl za přirozených podmínek nehostinný lidskému životu.

Podle výzkumů Weyland – Yutani byl původně LV-426 pouze mrtvá skála bez domorodých forem života a rozhodně nebyl původní domovinou Xenomorpha.

Později, ve 22. století je Acheron za účelem zpracování měsíční atmosféry společností Weyland-Yutani teraformován, díky atmosférickému výměníku – nukleárnímu zařízení, které je schopno vytvářet dýchatelnou atmosféru.

Měsíc je v tomto čase osídlen kolonií Hadley’s Hope pro cca 50 planetárních inženýrů a jejich rodin, kteří ho po jedné z řek starověké řecké mytologie, jenž se táhla podsvětím („řeka bolesti“), překřtili z LV-426 na Acheron.

Druhý díl (Vetřelci) v režisérské verzi obsahuje několik minut záběrů těchto kolonizátorů před a v momentě, kdy se jedno z vetřelčích vajíček otevře a facehugger se přisaje na svou první oběť. Ve verzi pro kina byly tyto záběry vynechány.