Chestburster – „kojenecké“ stádium Xenomorpha

Chestburster nebo také Chest Burster či Chest-Burster je dalším vývojovým stádiem druhu Xenomorph XX121, konkrétně třetí etapa jeho životního cyklu. Chestburster je nejvíce znám pro jeho poměrně drastickou metodu gestace – po ukončení vývoje opouští hostitele proražením jeho hrudníku a to neuvěřitelně krvavě a traumatickým způsobem, který oběti vždy způsobuje téměř okamžitou smrt.

Podobá se velkým červům, má béžovou až hnědou barvu, ústa plná kovových zubů a ocas, který je schopen pohánět toto stvoření nečekanou rychlostí. Chestburster je ne více než 30 cm vysoký a včetně ocasu asi 60 cm dlouhý.

Chestburster je obecně zaváděn do svého hostitele pomocí Facehuggera. Pro popis tohoto procesu jsou běžně používány termíny „impregnace“ a „implantace“, ačkoli nejsou zcela přesné. Studie společnosti Lasalle Bionational prokázaly, že do hostitele není vkládáno žádné embryo, ale informace o chemogenetické restrukturalizaci buněk hostitele. Díky nim je Chestburster na buněčné úrovni v podstatě budován z vlastního biologického materiálu hostitele.

Tento komplexní proces zahrnuje interkalaci genetické informace do DNA hostitele, která poté zapříčiňuje další změny některých organických sloučenin, pomocí jejich rozpadu a přeměny. Příkladem jsou modifikované uhlíkové jednotky, jenž podléhají disociaci a rekombinaci do tvaru krystalových mřížek, které jsou pak základem pevných tělesných struktur budoucího Xenomorpha.  Volné vodíkové kationty (H+) jsou následně kombinovány s přebytky sulfátových (SO42-) a dusičnanových (NO3-) skupin, které tvoří bázi jejich vysoce kyselé krve.

Způsob vývoje Chestburstera je příčinnou genotypových* a díky tomu samozřejmě i  fenotypových** podobností s hostitelem. Udává se, že 10-15% DNA Xenomorpha je shodná s DNA hostitele. Díky tomu je vyvíjející se embryo Chestburstera „skryto“ před imunitním systémem hostitelského organismu a Chestburster je poté schopen se lépe přizpůsobit prostředí, ve kterém se rodí. Je také teoretizováno, že inteligence a instinkty dospělého Xenomorpha mohou být rovněž ovlivněny hostitelem.

Chestburster je pravděpodobně nejzranitelnější životní etapa Xenomorphova života. V  počátečních stádiích růstu, je vyjma krve místo kyseliny, prakticky bezbranný. Pokud se narodí v obývaném prostoru, okamžitě usiluje o útěk a to nejlépe cestou, která neumožňuje snadné pronásledování (např. vzduchovými šachtami nebo větracími otvory). V této „kojenecké etapě“ je schopnost zabíjet velmi omezená a proto se raději skrývá, dokud nedosáhne plné zralosti. Ta však díky velmi rychlému růstu přichází poměrně záhy – na palubě lodi Nostromo ve filmu Vetřelci (Aliens), dosáhli Chestbursteři dospělosti jen několik hodin po svém narození.

Vědci na palubě lodi USM Auriga, kde probíhal výzkum Xenomorpha XX121 poznamenali, že vývoj Chestburstera je dokonce vnímatelný pouhým okem. Zároveň pod vedením Dr. Carlyn Williamson zpozorovali, že Chestbursteři vylučují „tmavou, viskózní pěnu“, která obklopuje jejich tělo během růstu. Zda tato pěna slouží k utajení nebo napomáhá jejich růstu však není známo. Rostoucí Xenomorphové, podobně jako například plazi opakovaně svlékají svou kůži, která je často nejviditelnějším znamením, že je blízko.


* Genotyp je soubor pokynů kódovaných v souhrnu genetických informací uložených v sekvenci DNA. Tato informace se projeví (nebo neprojeví) jako znaky. Souhrn genetických informací určuje nejen vlastnosti daného organismu, ale i to, o jaký druh organismu se jedná.

** Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Představuje výsledek spolupůsobení genotypu, epigenetiky (vědní podobor genetiky, jenž studuje změny v genové expresi (a tedy obvykle i ve fenotypu), které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA) a prostředí, čili to, jak organismus v daném znaku (znacích) nakonec skutečně vypadá.