Vetřelec – Dog Alien (Runner)

Runner, známý také jako Dog Alien nebo Ox Alien, je dospělá forma Vetřelce, potažmo Xenomorpha, jehož hostitelem je zvíře (například pes). Runneři – Běžci, jak naznačuje jejich jméno, jsou velmi rychlí a agilní. Jejich dominantou je však skok, kterým překonávají velké vzdálenosti.

Dorůstají různých velikostí, což je pravděpodobně způsobeno velikostí hostitele, ze kterého pochází.

Runner je fyziologicky zcela odlišný od Vetřelce/Xenomorpha, který se vyvinul z lidského hostitele, což potvrzuje teorii o vlivu DNA hostitele. Vůbec se nepohybuje vzpřímeně, ale výhradně po všech čtyřech končetinách.

Stejně jako Dron (Big Chap) má hbitý ocas, který používá především jako zbraň. Další jeho zbraní je schopnost plyvat kyselinu z úst.  Zabarvení kůže je na rozdíl od typické černo-šedé (s podtóny do hnědé, modré), tmavě pískové až červenohnědé.

Oproti jiným, se Chestburster Runnera (kterého můžeme vidět jen ve třetím pokračování sci-fi ságy o Vetřelcích – Vetřelec 3 / Alien 3) rodí plně vyvinutý a dochází tak pouze k jeho růstu. Proč tomu tak je, není nikde výslovně uvedeno.

Díky prodloužené verzi, kde Runner pochází z býka, je však naznačeno, že by to mohlo být důsledkem toho, že Chestburster nemohl uniknout dutinou hrudníku hostitele v typickém intervalu (pravděpodobně kvůli jeho vyšší strukturální rigiditě). Jinou možností je, že Runner je jedno z evolučních stádií Xenomorpha.

Runneři jsou slabší a obecně méně početní než ostatní typy Xenomorphů. Jejich inteligence je velmi často diskutována.