Facehugger

Facehugger – útok a podrobení hostitele

Před detekcí hostitele, je Facehugger uložen v Ovomorphu, inertní a bez života. Když Ovomorph rozpozná ve své blízkosti životaschopného hostitele, přenese všechen svůj bioelektrický potenciál do Facehuggera, který se „probouzí k životu“ – stává se aktivním. Ovomorph se otevře a vypustí ...

Facehugger – design a natáčení

Facehugger byl prvním návrhem švýcarského malíře a sochaře H. R. Gigera, vytvořeným speciálně pro film Vetřelec (Alien). Samotný Vetřelec se objevil už v Gigerově díle Necronomicon, kde ho také díky Danu O´Bannovi objevil Ridley Scott, který si jej poté vybral ...

Facehugger – parazitoid i parazit

Facehugger je parazitoidní (organizmus, který se vyvíjí v těle nebo buňkách jiného organismu a na konci tohoto vývoje svého hostitele usmrcuje – Ovomorph) a zároveň parazitní (živý organismus, který trvale či alespoň dočasně žije na úkor jiného, většího organismu ...