Společnost Weyland-Yutani

Weyland-Yutani Corporation je fiktivní firma z filmů a knižních zpracování o vetřelcích. Někdy je uváděna pouze jako Weyland-Yutani nebo Společnost (The Company).

Jedná se konglomerát, který disponuje poměrně velkým polem působnosti. Je především dodavatelem technologií, vyrábějící syntetické materiály, kosmické lodě a počítače pro širokou škálu průmyslových a komerčních klientů, zároveň má ale i mnoho dalších, nevýrobních aktivit. Společnost disponuje rozsáhlým bohatstvím v meziplanetární dopravě a přepravě a je jednou z korporací, která provozuje zakládání kolonií a osídlování mimo sluneční soustavu, prostřednictvím Správy extrasolární kolonizace, kterou vlastní nebo minimálně kontroluje.

Dále také vlastní US Colonial Marine Corps. Podle některých, firma až do roku 2150 ovládá do jisté míry „téměř vše“. Její hlavní sídla jsou v Tokiu, Londýně, San Franciscu, na Luně a na Thedusu.

Weyland-Yutani je příkladem té „nejzlejší“ mega korporace ve sci-fi. Od samého počátku i ti nejchudší zaměstnanci společnosti věděli o korupční povaze tohoto  konglomerátu. Bylo všeobecně známo, že vedoucí pracovníci flotil pro obchodní dopravu, běžně platí inspektory, než aby se podrobili důkladným bezpečnostním inspekcím a revizím svých plavidel.

Krátce před rokem 2122 zaznamenala Weyland-Yutani Corporation signál vysílaný z opuštěného Acheronu (LV-426), středního měsíce, obíhajícího kolem prstencové planety Calpamos. I přes to, že jazyk nebyl znám, společnost dokázala rozluštit dostatečnou část zprávy na to, aby se dozvěděla, že se jedná o varování ohledně smrtelného druhu Xenomorpha XX121. Hned poté společnost vyslala na Acheron nákladní loď USCSS Nostromo, kterou bez vědomí posádky, která podle pravidel společnosti jela prozkoumat neznámý signál, vedla k prvotnímu kontaktu s Xenomorphem.

Weyland-Yutani je ochotna obětovat nejen slušnost, ale i lidské životy, v nekonečném úsilí o generaci zisků. Jedním z hlavních cílů této společnosti, je využití Xenomorpha jako biologické zbraně, aby lidstvo zůstalo elitním druhem ve vesmíru, a to nejen kvůli peněžitým ziskům.

V roce 2179 se Weyland-Yutani silně podílela na kolonizaci extrasolárních planet, včetně terraformování vhodných těles s nehostinným prostředím, a to výstavbou zařízení na zpracování atmosféry. Během své historie společnost založila a spravovala četné kolonie v celé galaxii, včetně kolonie Hadleyho naděje na LV-426 (trocha provokace?). Byla také zapojena do necivilních kolonií, zejména dohlížela na pracovní opravné jednotky a přidružené průmyslové trestné slévárny na planetě Fiorina „Fury“ 161.

Společnost provozuje také celou řadu výzkumných a vývojových pracovišť v celé galaxii, kde se zabývá špičkovým výzkumem nezákonných nebo nebezpečných oborů a oblastí, zaměřených zejména na studium druhů Xenomorpha. Hlavní laboratoře Weyland-Yutani zahrnují instalace na LV-1201 a BG-386 a původní zařízení na LV-426. Všechny tyto laboratoře často fungují za amorálních podmínek, zejména pokud jde právě o výzkum Xenomorpha. Mnoho mladých zaměstnanců je často využíváno jako nedobrovolní hostitelé pro tato stvoření, přičemž některé výzkumné týmy jsou o této skutečnosti předem informovány.

Od roku 2290 se Weyland – Yutani začala potýkat s finančními problémy a především politickým nátlakem. Její kolonie Nu Indy firmu zažalovala a domohla se absolutní nezávislosti, o dva roky později, po konkurenčním boji s konglomerátem Riddton, ztratila firma svou finanční stabilitu. V roce 2349 byly všechny megakorporace jako Weyland-Yutani zakázány. Společnost se odvolala, ale po tříletých nákladných soudních rozepřích, společnost spor nakonec prohrála.

Avšak i během tohoto období, pokračovali agenti Weyland-Yutani v tajnosti ve svém výzkumu. Společnost nelegálně využívala své kontakty v rámci USM, která jim předala informace o svých různých výzkumných projektech. Po havárii USM Auriga na Zemi, Weyland-Yutani využila velkého množství shromážděných informací o Xenomorphovi a začlenila je do Alien: The Weyland-Yutani Report, rozsáhlé zprávy o druhu Xenomorpha XX121, ve vztahu k historickým událostem lidstva. Po pádu USM se Weyland-Yutani nakonec znovu objevila jako silná nadnárodní společnost, oživena podporou věřejnosti, kterou získala při vyčištění silně znečištěné a poškozené Země.

Společnost vznikla na přelomu  21. – 22. století spojením britské firmy Weyland Corporation, jejímž zakladatelem byl v roce 2012 milionář Peter Weyland (ve filmu Alien vs. Predator jím byl Charles Bishop Weyland) a japonské společnosti Yutani Corporation.